......
Có thể chụp CT bụng, xạ hình thận và chụp X-quang bụng trong cùng một ngày không?

Có thể chụp CT bụng, xạ hình thận và chụp X-quang bụng trong cùng một ngày không?

Em có chỉ định chụp CT bụng có tiêm chất phản quang, xạ hình thận (có tiêm chất phóng xạ) và chụp X-quang bụng. Bác sĩ cho em hỏi, em có thể chụp CT bụng có tiêm thuốc phản quang, xạ hình thận và chụp X-quang bụng trong cùng một ngày không ạ?