......

Chủ đề Tràn khí màng phổi tự phát

Đối tượng bị tràn khí màng phổi chủ yếu là người từ 20-40 tuổi, đặc biệt là những người cao và gầy. Một số các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng bị tràn khí màng phổi như:

  • Giới tính: tỉ lệ lớn người mắc bệnh là nam giới

  • Hút thuốc: khói thuốc lá là tác nhân quan trọng gây nên các bệnh lý hô hấp, trong đó có tràn khí màng phổi

  • Di truyền: có những thể tràn khí màng phổi có nguyên nhân là yếu tố di truyền

  • Tiền sử các bệnh liên quan đến nhiễm trùng phổi hoặc tràn khí màng phổi