......

Rác thải Y tế quý hiếm “Máu Cuống Rốn” đang được sử dụng để điều trị những bệnh nào?

Bài viết bởi Tiến sĩ Ngô Anh Tiến - Giám đốc Ngân hàng mô Vinmec.

Cục quản lý thuốc và thực phẩm Hoa kỳ (FDA) đã công nhận việc ghép tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic stem cell transplantation - HSCT) là một phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Đối với một số bệnh, HSCT là liệu pháp duy nhất. Tuy nhiên, đối với một số bệnh khác, HSCT chỉ được sử dụng khi các liệu pháp tiền tuyến thất bại hoặc bệnh rất nguy hiểm. Dưới đây là danh sách các mặt bệnh được điều trị bằng liệu pháp tế bào tạo máu, không phân biệt nguồn gốc chiết xuất từ tủy xương, máu ngoại vi, hay máu cuống rốn.

  • Ghép tự thân (autologous): Bệnh nhân nhận tế bào gốc của chính mình
  • Ghép đồng loại (allogeneic): Bệnh nhân nhận tế bào gốc từ một người hiến tặng phù hợp, có thể là anh chị em hoặc người không có quan hệ huyết thống.

Nguồn tham khảo: https://parentsguidecordblood.org/en/diseases#standard

405 lượt đọc

Bài viết liên quan