......
Mất sữa sau khỏi Covid phải làm sao?

Mất sữa sau khỏi Covid phải làm sao?

Em vừa sinh con được 4 tháng, em và con đều mắc Covid, hiện tại em và con đã khỏi nhưng bị mất sữa. Vậy bác sĩ cho em hỏi mất sữa sau khỏi Covid phải làm sao? Có cách nào lấy lại sữa được không?