......
Người tiền sử sốc phản vệ độ 2 có thể tiêm mũi 2 vắc-xin Covid không?

Người tiền sử sốc phản vệ độ 2 có thể tiêm mũi 2 vắc-xin Covid không?

Em tiêm vắc-xin Covid khi mang thai 21 tuần bị sốc phản vệ độ 2. Giờ em sinh được 2 tháng rồi mà dịch căng thẳng quá. Vậy bác sĩ cho em hỏi người tiền sử sốc phản vệ độ 2 có thể tiêm mũi 2 vắc-xin Covid không?