......

Hội nghị đào tạo về chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân Ung bướu lần thứ 4 tại Singapore

Tháng 1/2019, Hội nghị đào tạo về chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân Ung bướu lần thứ 4 (4 th Regional Oncology Nurning Conference RONC) được tổ chức tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (National Cancer Centre Singapore). Đây là cơ hội để Dược sĩ tại Vinmec Central Park củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về chăm sóc giảm nhẹ ở bệnh nhân ung thư.

Bác sĩ tham gia đào tạo:

Nội dung đào tạo:

  • Workshop về kỹ năng chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân Ung bướu;
  • Hội thảo về chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc tâm lý... cho bệnh nhân Ung bướu.

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư là biện pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, những người đang phải đối mặt với những bệnh lý đe dọa đến tính mạng và người thân của họ, thông qua sự ngăn ngừa và làm giảm gánh nặng họ chịu đựng bằng cách nhận biết sớm, đánh giá toàn diện và điều trị đau cũng như các vấn đề khác về thể chất, tâm lý xã hội và tâm linh.

Khác với những phương pháp chữa trị trực tiếp bệnh ung thư với mục tiêu làm chậm, dừng hoặc loại bỏ ung thư, mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ là cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều này nhằm giúp bệnh nhân ung thư sống theo cách họ muốn trong và sau khi điều trị , đồng thời hướng dẫn cho gia đình và người thân biết cách hỗ trợ bạn cũng biết cách tự chăm sóc họ. Phương pháp đang ngày một trở nên quan trọng không kém so với điều trị ung thư trực tiếp.

99 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan