......

Chủ đề Sinh thường

Tên gọi khác
Sinh thường là hình thức trẻ chào đời qua đường âm đạo của người mẹ.