......

Phân tích đặc điểm di truyền bệnh mù bẩm sinh Leber ở bệnh nhân mù tại Việt Nam

Tên đề tài: Phân tích đặc điểm di truyền bệnh mù bẩm sinh Leber ở bệnh nhân mù tại Việt Nam.

Cơ quan hợp tác (nếu có): Bệnh viện Mắt Trung ương.

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến: Xác định đặc điểm di truyền bệnh mù bẩm sinh Leber trong nhóm người bệnh ở Việt Nam

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân khiếm thị, chẩn đoán mắc mù Leber bẩm sinh

Thời gian nghiên cứu: 2019 - 2021.

520 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan