......
Chương trình Thực tập mô hình dược lâm sàng ung bướu tại Bệnh viện Đa khoa Singapore, Singapore

Chương trình Thực tập mô hình dược lâm sàng ung bướu tại Bệnh viện Đa khoa Singapore, Singapore

Nhằm nâng cao chuyên môn về lĩnh vực phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thuốc và vật dụng y tế hợp lý trong dược lâm sàng ung bướu, Vinmec đã cử Thạc sĩ Dược lâm sàng Nguyễn Lê Trang tham gia chương trình Thực tập mô hình dược lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Singapore, Singapore.