......

Công ty Vinmec tuyển dụng nhiều vị trí tại Khối văn phòng

  1. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
  2. Chuyên viên Kiểm soát chất lượng
  3. Chuyên viên kế toán
  4. Chuyên viên Quản lý phát triển ứng dụng
  5. CTV Quản lý chất lượng

Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

  • Chi tiết nội dung công việc như dưới đây:
Thứ tự Vị trí Số lượng Yêu cầu Mô tả công việc
1 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ 1 -Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc IT background
- 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương BA/Techlead sản phẩm CNTT.
- Am hiểu về phát triển sản phẩm (từ khi triển khai đến khi kết thúc)
• Có kỹ năng và kinh nghiệm với SQL, Data Modeling, Data Integration và API development
* Chịu trách quản trị tiến trình từ ý tưởng đến phát hành sản phẩm công nghệ tới người dùng cuối:
- Tiếp nhận và chủ động khảo sát, thu thập yêu cầu từ Quản lý dự án, các bộ phận để đưa ra. Giải pháp đúng với mong muốn khách hàng
- Tổng hợp thông tin, phân tích và xác định nhu cầu người dùng nội bộ và khách hàng bên ngoài
- Khảo sát, đánh giá khả năng liên thông dữ liệu và tích hợp nghiệp vụ giữa hệ thống mới và hệ thống cũ
- Xây dựng và tiến hành thẩm định BRD, FSD theo đúng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh
- Phân tích thiết kế luồng UX/UI phù hợp với người dùng, sản phẩm và yêu cầu nghiệp vụ
* Phối hợp với các bộ phận có liên quan để phát triển ứng dụng công nghệ mang tính hệ thống
- Đóng vai trò kỹ sư cầu nối giữa bộ phận Quản lý dự án với bộ phận Developer in-house cũng như outsource
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xuyên suốt vòng đời phát triển sản phẩm, đảm bảo output theo đúng yêu cầu thiết kế và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng
* Theo dõi, tổng hợp phân tích dữ liệu và hành vi người dùng với sản phẩm
-Tổng hợp, báo cáo phân tích dữ liệu hệ thống theo nhu cầu
-Tổng hợp, phân tích hành vi người dùng sản phẩm để đề xuất cải tiến trong các vòng phát triển tiếp theo.
2 Chuyên viên Kiểm soát chất lượng 1 - Tốt nghiệp đại học
- Tuổi từ 23-30
- Kinh nghiệm 2 năm làm Software QA/QC Tester hoặc vị trí tương đương
- Có hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử ( Unit Test, Intergration Test, Functional Test, System Test...) và các kỹ thuật kiểm thử
- Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình
- Có kinh nghiệm làm việc với Serenity/ Cucumber và các testing tools như Selenium, Postman, Jmeter, ... bug tracking tool như Jira
- Sử dụng thành thạo Database và SQL
- Hiểu biết về quy trình quản lý chất lượng phần mềm
- Kỹ năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thông tin tốt
- Tỉ mỉ, tư duy logic, có khả năng đọc hiểu hệ thống nhanh
* Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá, quản lý yêu cầu kiểm thử cho sản phẩm công nghệ:
- Làm việc với BA, PMO để xác định trường hợp thử nghiệm nào cần tự động hóa
- Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng (tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng), nghiên cứu chi tiết yêu cầu về phần mềm, thiết kế (các tài liệu thiết kế tổng thể, CSDL, chức năng hệ thống,...) để xác định yêu cầu test của dự án.
- Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (test plan), kịch bản kiểm thử (testcase), test procedures, test data
- Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống /sản phẩm được tạo đúng như thiết kế
- Phối hợp với Developer và BrSE để làm rõ thông số kỹ thuật, điều tra bug
* Phát triển ứng dụng, theo dõi, quản lý chất lượng sản phẩm
- Quản lý, phân tích, giám sát kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive
-Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial, Phân tích luồng dữ liệu, use cases, scenarios
3 Chuyên viên kế toán 1 - Tốt nghiệp ĐH đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Biết sử dụng phần mềm SAP, MISA, FAST,…
- Tiếng Anh: Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
- Kiểm tra quyền duyệt chi của các hồ sơ thanh toán phù hợp với Quy định của Tập đoàn
- Theo dõi công nợ theo hợp đồng
- Theo dõi thời hạn chuyển hồ sơ sang phòng kế toán (hợp đồng, hồ sơ thanh toán)
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán
- Định kỳ rà soát công nợ, đối chiếu với Nhà cung cấp.
- Kiểm tra hồ sơ tạm ứng, hoàn tạm ứng
- Theo dõi công nợ tạm ứng và thời hạn hoàn tạm ứng
- Đôn đốc các cá nhân thực hiện hoàn tạm ứng đúng hạn.
- Thường xuyên cập nhật các loại Bảo lãnh
- Yêu cầu các bộ phận xuất trình đủ bảo lãnh trước khi thanh toán theo quy định hợp đồng.
- Cung cấp bản copy Thư bảo lãnh cho bộ phận liên quan khi có yêu cầu
- Kiểm tra và hạch toán đầy đủ hóa đơn chi phí
- Cập nhật, hạch toán chứng từ chuyển khoản cho nhà cung cấp.
4 Chuyên viên Quản lý phát triển ứng dụng 1 - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm CNTT
- Tiếng Anh: Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tham gia vào việc Quản lý và ứng dụng phát triển CNTT; thực hiện các công việc kiểm thử ứng dụng , hỗ trợ triển khai, đào tạo người dung và hỗ trợ người dùng sau triển khai.
Thực hiện các công việc khác do CBLĐ giao.
5 CTV Quản lý chất lượng 1 - Cử nhân đại học chuyên ngành liên quan y tế và quản lý chất lượng
- Tiếng Anh, vi tính thành thạo
- Kinh nghiệm thu thập và phân tích số liệu
- Kinh nghiệm làm về hệ thống quản lý chất lượng trong y tế
- Gọi điện phỏng vấn sự hài lòng khách hàng và phân tích số liệu liên quan.
- Giám sát chất lượng của các bệnh viện
- Tổng hợp, phân tích các kết quả chỉ số chất lượng, các dự án cải tiến chất lượng
- Báo cáo quản lý chất lượng
- Các công việc khác theo phân công từ CBQL trực tiếp

Hình thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ: TẠI ĐÂY

Mọi thông tin liên hệ: 04 3975 0028 (máy lẻ 6216 ) – Ms Thanh Loan

4.5K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan