......

Vinmec Phú Quốc thông báo tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng_thu ngân

Vinmec Phú Quốc thông báo tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng_thu ngân

Vinmec Phú Quốc thông báo tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng_thu ngân làm việc tại Phòng Quan hệ khách hàng - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc - Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang