......

Vinmec thông báo tuyển dụng Chuyên viên quản trị tăng trưởng sản phẩm (Product Growth)

Vinmec thông báo tuyển dụng Chuyên viên quản trị tăng trưởng sản phẩm (Product Growth)

Địa điểm làm việc: Khối Kinh Doanh - Phòng Phát triển Dự Án, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - 458 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội.