......

Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật xạ trị Vmat điều trị ung thư đầu cổ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec: Kinh nghiệm qua 5 trường hợp

Tạp chí Ung thư học Việt Nam – Số 4/2015, Tr87-96

Tác giả: Đoàn Trung Hiệp, Trần Bá Bách, Nguyễn Đình Long, Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Trung Hiếu.

Tóm tắt: Xạ trị là biện pháp điều trị hiệu quả những ung thư đầu cổ. Từ năm 2010, kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn – VMAT được co là kỹ thuật chuẩn điều trị ung thư đầu cổ tại các trung tâm lớn trên thế giới. Trung tâm xạ trị - bệnh viện ĐKQT Vinmec đã bắt đầu ứng dụng kỹ thuật VMAT – với tên thương mại RapidArc vào lâm sàng từ tháng 12/2014, với những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Nghiêm cứu được thực hiện nhằm: đánh giá kinh nghiệm bước đầu về quy trình lập kế hoạch xạ trị, đáp ứng điều trị sớm, tác dụng phụ cấp trên một số bệnh nhân ung thư đầu cổ được hóa xạ trị bằng kỹ thuật VMAT.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu mô tả 05 NB được sử dụng kỹ thuật xạ trị VMAT: 01 ca ung thư vòm mũi họng, 04 ca ung thư họng miệng. Đánh giá đáp ứng theo WHO, đánh giá tác dụng phụ cấp theo RTOG. 03 bệnh nhân được mở thông dạ dày chủ động.

Kết quả nghiên cứu: Tất cả các BN được lập kế hoạch thành công, đảm bảo đúng các yêu cầu về tính liều, tính khả thi, kiểm chuẩn đạt tiêu chuẩn cho điều trị, có 04 ca đáp ứng gần hoàn toàn sau xạ trị, 01 ca đáp ứng hoàn toàn. Chất lượng cuộc sống được bảo tồn với tỷ lệ viêm niệm mạc miệng có 4 ca độ ≤ 2, 01 ca viêm độ 3, không có ca nào viêm niệm mạc độ 4. Các BN điều hồ phục hoàn toàn sau xạ trị 3 – 6 tuần.

Kết luận: Kết quả bước đầu cho thấy khả năng kiểm soát bệnh cao, tác dụng phụ xạ trị/hóa trị ở mức tối thiểu. Xạ trị VMAT ung thư đầu cổ là giải pháp an toàn, hiệu quả cao và cần những nghiên cứu sâu hơn, số lượng người bệnh đông hơn đảm bảo ý nghĩa thống kê cũng như lời khuyến lâm sàng thuyết phục hơn.

Từ khóa: xạ trị điều biến thể tích cung tròn (VMAT – Volume Modulated Arc Therapy), Ung thư đầu cổ.

448 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan