......

Công trình nghiên cứu phổ đột biến gen của trẻ tự kỷ được công bố trên Tạp chí Scientific Reports

Công trình nghiên cứu phổ đột biến gen của trẻ tự kỷ được công bố trên Tạp chí Scientific Reports

Công trình nghiên cứu phổ đột biến gen của trẻ em Việt Nam bị tự kỉ của Nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec vừa được công bố trên tạp chí SCIENTIFIC REPORTS, một tạp chí uy tín của Nature Research với chỉ số IF 4,1.