......

Mãn nhãn xem quá trình 9 lần chưng - 9 lần phơi vị thuốc Hà Thủ Ô

Nhưng để sử dụng được như một vị thuốc, hà thủ ô sẽ phải trải qua một quá trình chưng sái, 9 lần chưng, 9 lần phơi nắng để loại bỏ độc tố và hội tụ các tinh chất chữa bệnh. Mời bạn xem quá trình Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông chưng sái vị thuốc này, nhằm đảm bảo công dụng cao nhất của vị thuốc.

10 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan