Thư ngỏ của viện trưởng

giáo sư nguyễn thanh liêm

Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec - Vinmec Research Institute of Stem Cell and Gene technology (VRISG) được thành lập trên cơ sở kế thừa thành tựu hơn 4 năm phát triển của Trung tâm nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec. Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec là đơn vị nghiên cứu chiến lược trong lĩnh vực Y-Sinh-Học được Tập đoàn Vingroup đầu tư trọng điểm với sứ mệnh ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của Y-Sinh-Học vào công tác chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Sáng tạo và Sáng tạo hơn nữa” , Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec tập trung mọi nguồn lực để trở thành đơn vị tiên phong về nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y Sinh học, đào tạo cán bộ chuyên ngành, đồng thời đầu tư nghiên cứu cơ bản để từng bước sánh ngang với các đơn vị nghiên cứu trong Khu vực và thế giới.

Với đội ngũ các nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước, các hợp tác quốc tế trên toàn thế giới và hệ thống quản lý, hệ thống trang thiết bị tân tiến nhất, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec có đầy đủ tiềm lực để thúc đẩy các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, thực hiện các chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trị liệu bằng ghép tế bào gốc, tế bào miễn dịch và sửa chữa gen.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng với trí tuệ Việt Nam, với hợp tác rộng rãi với bạn bè quốc tế, toàn thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec sẽ cống hiến hết sức mình cũng nhau xây dựng một Viện nghiên cứu đẳng cấp Quốc tế.

Viện trưởng

GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm

10 lượt đọc