Phòng Tế bào gốc và Tế bào miễn dịch

Phòng Tế bào gốc và Tế bào miễn dịch hướng tới nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ nhiều nguồn, của nhiều đối tượng, để điều trị các bệnh hiểm nghèo.