......
Từ sản xuất đến ứng dụng của tế bào gốc trung mô

Từ sản xuất đến ứng dụng của tế bào gốc trung mô

Tế bào gốc trung mô giúp điều hòa miễn dịch, thúc đẩy tái tạo mô và hình thành mạch, chống viêm, tăng sinh ngoài cơ thể. Các sản phẩm tế bào gốc trung mô đã được phê duyệt để điều trị cho trẻ em mắc bệnh vật ghép chống chủ kháng thuốc hoặc cấp tính, bệnh Crohn ở Canada, châu u và Nhật.