......

Các thông tin về mẫu tế bào gốc máu cuống rốn/dây rốn của con tôi có được bảo mật không?

Hỏi

Các thông tin về mẫu tế bào gốc máu cuống rốn/dây rốn của con tôi có được bảo mật không?

Trả lời

Các thông tin khách hàng cũng như thông tin về mẫu sẽ được bảo mật tuyệt đối. Việc bảo mật này cũng được ghi rõ trong hợp đồng.

33 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan