......
Hệ thống lưu trữ tự động BioStore_III_Cryo

Hệ thống lưu trữ tự động BioStore_III_Cryo

Hệ thống lưu trữ tự động BioStore_III_Cryo được sản xuất bởi hãng Brooks Life Scienes (Mỹ) - nhà cung cấp hàng đầu trên toàn thế giới về các giải pháp toàn diện và sáng tạo để quản lý vòng đời mẫu sinh học. Hệ thống lưu trữ tự động BioStore_III_Cryo hiện đang được sử dụng tại Ngân hàng sinh học (Biobank) - Hệ thống Y tế Vinmec.
 • Hệ thống lưu trữ tự động BioArchive

  Hệ thống lưu trữ tự động BioArchive

  Hệ thống lưu trữ tự động BioArchive được sản xuất bởi hãng Thermo Genesis (Mỹ) - công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường trong việc phát triển và thương mại hóa các công nghệ xử lý tế bào tự động cho lĩnh vực tế bào và liệu pháp gen. Hệ thống lưu trữ tự động BioArchive hiện đang được sử dụng tại Ngân hàng sinh học (Biobank) - Hệ thống Y tế Vinmec.
 • Hệ thống phân tích tế bào dòng chảy và phân loại tế bào MACSQuant® Tyto®

  Hệ thống phân tích tế bào dòng chảy và phân loại tế bào MACSQuant® Tyto®

  Hệ thống phân tích tế bào dòng chảy và phân loại tế bào MACSQuant® Tyto® được sản xuất bởi Hãng Miltenyi Biotec - một công ty sinh học toàn cầu có trụ sở tại Đức. Hệ thống phân tích tế bào dòng chảy và phân loại tế bào MACSQuant® Tyto® hiện đang được sử dụng tại Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen - Hệ thống Y tế Vinmec.
 • Hệ thống tách tế bào tự động Xlab

  Hệ thống tách tế bào tự động Xlab

  Hệ thống tách tế bào tự động Xlab được sản xuất bởi hãng Thermo Genesis (Mỹ) - công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường trong việc phát triển và thương mại hóa các công nghệ xử lý tế bào tự động cho lĩnh vực tế bào và liệu pháp gen.
 • Giới thiệu máy xét nghiệm giải trình tự Gen NextSeq

  Giới thiệu máy xét nghiệm giải trình tự Gen NextSeq

  Máy xét nghiệm giải trình tự Gen NextSeq thế hệ mới được sản xuất bởi hãng Illumina (Mỹ) - hãng công nghệ phân tích và giải mã gen hàng đầu thế giới. Máy hiện đang được sử dụng tại Khối Di truyền Y học - Hệ thống Y tế Vinmec.