......

Hệ thống Angio CT Toshiba Aquilion One can thiệp mạch hiện đại lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Hình ảnh của Hệ thống Angio CT Toshiba Aquilion One can thiệp mạch hiện đại lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Các bệnh liên quan