......

Trắc nghiệm: Sự phát triển tinh thần, vận động của bé thế nào là đúng chuẩn

Trẻ em là cơ thể đang lớn và phát triển, nhất là trong những năm đầu tiên của cuộc đời.Do đó, phụ huynh cần theo dõi đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ qua giám sát sự phát triển tinh thần, vận động.

145 lượt đọc

Bài viết liên quan