......

Tôi có nên tránh những nơi đông người như sân bay nói chung không?

sân bay có lây nhiễm corona không

Nếu bạn muốn du lịch, bạn đương nhiên phải đến sân bay. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm giảm nguy cơ bị lây nhiễm, bạn nên tránh xa những người mà có thể là các trường hợp bệnh nghi ngờ, điều đó có thể giúp làm giảm nguy cơ của bạn.

Người trả lời: Dr Carmen Dole - Trưởng ban Thư ký về những quy định Quốc tế - WHO

846 lượt đọc

Bài viết liên quan