......

Những giọt bắn có tồn tại bao lâu trên bề mặt các đồ vật?

giọt bắn tồn tại trên đồ vật bao lâu

Chúng ta biết rằng virus có thể tồn tại trong khoảng 30 phút trên bề mặt vật dụng, v.v. nhưng chúng ta cũng biết với sự bảo vệ thích hợp, giữ vệ sinh tay thì thậm chí chúng ta còn ngăn chặn được việc nhiễm virus từ bề mặt tiếp xúc.

Người trả lời: Dr Carmen Dole - Trưởng ban Thư ký về những quy định Quốc tế - WHO

29.5K

Bài viết liên quan