......

Liệu chúng ta có thể nhiễm virus mà không có bất kỳ liên hệ nào với người bị nhiễm bệnh không?

nhiễm virus corona

Không, những người bị nhiễm bệnh, họ có thể truyền virus, những người họ có triệu chứng, họ có thể truyền virus.

Không có người bệnh nào là người không có triệu chứng. Ngay cả những người không biểu hiện các triệu chứng ngay lập tức như ho hoặc hắt hơi, thì họ vẫn có một số triệu chứng lâm sàng phụ như sốt, và đó là những trường hợp hiện nay chúng ta đang nghiên cứu.

Và những trường hợp đó có thể truyền bệnh, nhưng nó không thể là những người hoàn toàn không có biểu hiện bệnh. Vì vậy, một người để có thể truyền virus, họ phải có một số loại triệu chứng nhất định

Người trả lời: Dr Carmen Dole - Trưởng ban Thư ký về những quy định Quốc tế - WHO

Video đề xuất:

Triệu chứng nhiễm virus Corona qua từng ngày như thế nào?

2.1K

Bài viết liên quan