......
Vinmec lập các chốt kiểm dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho khách hàng

Vinmec lập các chốt kiểm dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho khách hàng

Tất cả các bệnh viện Vinmec trên toàn quốc lập các chốt kiểm dịch COVID-19, hàng ngày sàng lọc, đo thân nhiệt cho 100% khách hàng, thân nhân và nhân viên y tế.