......

Khoa Xét nghiệm Vinmec Times City được đánh giá là hình mẫu chuẩn

Sau 3 năm đạt chứng chỉ ISO 15189: 2012 cho đồng thời cả 3 chuyên khoa Xét nghiệm: Huyết học – Hóa sinh – Vi sinh, tháng 1/2019, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã nâng số chỉ tiêu được công nhận lên 87 chỉ tiêu, bao phủ 60% tổng số xét nghiệm đang thực hiện tại Vinmec Times City. Con số này khẳng định sự chính xác và độ tin cậy của xét nghiệm đang thực hiện tại Vinmec Times City.

Trước đó, tháng 5/2016, Khoa Xét nghiệm Vinmec Times City đã được coi như một hình mẫu về xét nghiệm khi được BoA lựa chọn để các chuyên gia APLC khu vực châu Á Thái Bình Dương quan sát thực tế đánh giá ISO 15189: 2012.

Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City được thành lập ngay từ khi vận hành bệnh viện. Hiện tại, khoa Xét nghiệm gồm Đơn nguyên: Huyết học – Truyền máu; Hóa sinh, và Vi sinh và Giải phẫu bệnh.

Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị xét nghiệm đồng bộ và hiện đại. Với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng dịch vụ xét nghiệm, nâng cao sự tin cậy của người bệnh, Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã tích cực hoàn thiện về tổ chức nhân sự, quy trình kỹ thuật, tự động hóa thiết bị, quản lý chất lượng và cơ sở hạ tầng nhằm đạt tiêu chuẩn dịch vụ năm sao.

Khoa Xét nghiệm Vinmec Times City được đánh giá là hình mẫu chuẩn
Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị xét nghiệm đồng bộ và hiện đại

Các dấu mốc phát triển của Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Vinmec Times City

Tháng 1/2016: Đạt chứng chỉ ISO 15189: 2012 cho đồng thời cả 3 chuyên khoa Xét nghiệm: Huyết học – Hóa sinh – Vi sinh với 36 chỉ tiêu được công nhận.

Tháng 5/2016: Được đánh giá như một hình mẫu chuẩn về phòng xét nghiệm khi chuyên gia APLAC (Tổ chức Hợp tác công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương) lựa chọn quan sát thực tế đánh giá ISO 15189: 2012 tại cơ sở của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA). Được công nhận thêm 5 chỉ tiêu, nâng tổng số chỉ tiêu lên 41 chỉ tiêu cho cả 3 chuyên khoa.

Tháng 1/2019: Đánh giá lại sau 3 năm, Khoa được công nhận đã có 87 chỉ tiêu (trong đó có 46 chỉ tiêu mới) đạt chuẩn ISO 15189: 2012, chiếm 60% tổng số xét nghiệm đang thực hiện tại bệnh viện.

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là gì?

  • ISO 15189:2012 (tương đương Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 15189:2014) là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 9001, ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực thử nghiệm y tế.
  • Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 “Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực” đã được ban hành ngày 01/11/2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 15189: 2007 áp dụng trước đó. Phiên bản mới có thêm nhiều tiêu chí chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực quản lý.
  • ISO 15189 bao gồm 15 yêu cầu về quản lý tương tự các yêu cầu về quản lý trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hay các yêu cầu về hệ thống quản lý trong ISO 9001:2008 và 10 yêu cầu kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm như: năng lực, tay nghề cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm; công tác chuẩn bị trước khi xét nghiệm; kiểm soát quá trình thực hiện xét nghiệm...

1K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan

Xin mời bạn chọn tỉnh thành: