Ưu và nhược điểm của phương pháp mổ bóc tách u xơ tử cung

Phương pháp mổ bóc tách u xơ tử cung là phương pháp ít xâm lấn nên người bệnh vẫn có thể bảo toàn được buồng trứng và ống dẫn trứng.