......
Chương trình đào tạo nội soi khớp gối và khớp vai tại Singapore

Chương trình đào tạo nội soi khớp gối và khớp vai tại Singapore

Tháng 10/2015, Vinmec cử bác sĩ tham gia khoá học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nội soi khớp gối và khớp vai. Thông qua khoá đào tạo, bác sĩ sẽ đem kiến thức học được phục vụ công tác khám, chữa bệnh đạt hiệu quả cao.