......

Quyết định của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn (dành cho cán bộ chuyên trách kiểm soát nhiễm khuẩn)” và “Thăm dò chức năng hô hấp” do bệnh viện biên soạn.

Quyết định của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn (dành cho cán bộ chuyên trách kiểm soát nhiễm khuẩn)” và “Thăm dò chức năng hô hấp” do bệnh viện biên soạn.