......
Đào tạo can thiệp mạch thần kinh cho bác sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Đào tạo can thiệp mạch thần kinh cho bác sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Ngày 28-4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Medtronic (Mỹ) tổ chức chương trình đào tạo và cấp bằng đào tạo y khoa liên tục (CME) của Đại học VinUni cho các bác sĩ khu vực miền Trung - Tây Nguyên về “Can thiệp mạch thần kinh - Thực hành kỹ thuật điều trị stent đảo hướng dòng chảy”.