......
Trung tâm Đào tạo nâng cao về Chẩn đoán hình ảnh (AIEC) - Trường Đại học VinUni tuyển sinh khóa đào tạo liên tục “Thực hành siêu âm sản phụ khoa 3D/4D nâng cao”

Trung tâm Đào tạo nâng cao về Chẩn đoán hình ảnh (AIEC) - Trường Đại học VinUni tuyển sinh khóa đào tạo liên tục “Thực hành siêu âm sản phụ khoa 3D/4D nâng cao”

Trung tâm Đào tạo nâng cao về Chẩn đoán hình ảnh - Viện Khoa học Sức khoẻ – Trường Đại học VinUni trân trọng thông báo tuyển sinh khoá đào tạo liên tục “Thực hành siêu âm Sản phụ khoa 3D/4D nâng cao”. Thời gian: ngày 16-17 tháng 9 năm 2023.