Vinmec thành lập Khoa Điều trị đau và Chăm sóc giảm nhẹ

Ngày 29/4/2014, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chính thức thành lập khoa Điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ.

Khoa Điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và có chức năng, nhiệm vụ chính bao gồm: tổ chức đào tạo kiến thức về đánh giá, điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ cho CBNV bệnh viện; tổ chức công tác đánh giá đau cho người bệnh trên toàn bệnh viện (bao gồm cả các bệnh nhân sau khi chuyển từ phòng hồi tỉnh về các khoa); đôn đốc, giám sát và phối hợp với các chuyên khoa để đảm bảo công tác điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện; phối hợp với khoa Gây mê giảm đau và các chuyên khoa khác trong điều trị cho các bệnh nhân đau cấp tính và mạn tính; xây dựng và điều phối mạng lưới kiểm soát đau và chăm sóc giảm nhẹ trong bệnh viện.

Khoa điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ do, ThS. BS. Nguyễn Thị Phương Anh làm Trưởng khoa, BS. Ths. Vũ Tuấn Việt - Bác sỹ điều trị; BS. Nguyễn Thị Tiền - Bác sỹ điều trị và ĐD. Nguyễn Tố Hằng - Điều dưỡng chăm sóc.

150 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec