......
Vinmec Hải Phòng: Làn gió mới trong lĩnh vực y tế tại Thành phố Cảng

Vinmec Hải Phòng: Làn gió mới trong lĩnh vực y tế tại Thành phố Cảng

Sau 2 năm thành lập (9/7/2018 - 9/7/2020), sự có mặt của Vinmec Hải Phòng đã đem lại một làn gió mới trong lĩnh vực y tế tại thành phố Cảng. Với định hướng phát triển trở thành cơ sở y tế hàng đầu Hải Phòng và khu vực lân cận, Bệnh viện Vinmec Hải Phòng đã gặt hái nhiều thành công.