......
Trẻ 7 tháng tuổi tiêm mũi 2 phế cầu có được không?

Trẻ 7 tháng tuổi tiêm mũi 2 phế cầu có được không?

Con em tiêm mũi phế cầu mũi 1 lúc bốn tháng rưỡi. Hiện tại, tình hình dịch quá, con em hiện được 7 tháng rồi. Vậy bác sĩ cho em hỏi trẻ 7 tháng tuổi tiêm mũi 2 phế cầu có được không