......

Mẫu Máu cuống rốn/Dây rốn được thu thập có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của tôi và con tôi không?

Máu cuống rốn

Hỏi

Mẫu Máu cuống rốn/Dây rốn được thu thập có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của tôi và con tôi không?

Trả lời

Thu thập mẫu Máu Cuống Rốn/Dây rốn hoàn toàn KHÔNG ảnh hưởng tới sức khỏe của cả sản phụ và em bé. Vì sau khi sinh, máu cuống rốn và dây rốn đươc coi là rác thải y tế.

174 lượt đọc

Bài viết liên quan