......

Mẫu máu cuống rốn/dây rốn của tôi được sử dụng bao nhiêu lần, mẫu của tôi có thể chia làm nhiều mẫu được không?

Lưu trữ máu cuống rốn ở Vinmec

Hỏi

Mẫu máu cuống rốn/dây rốn của tôi được sử dụng bao nhiêu lần, mẫu của tôi có thể chia làm nhiều mẫu được không?

Trả lời

Đối với mẫu máu cuống rốn, mẫu lưu trữ chỉ được lưu dưới dạng 01 đơn vị nên sẽ sử dụng được 01 lần. Đối với mẫu tế bào gốc dây rốn, mẫu lưu trữ được lưu dưới dạng nhiều đơn vị nhỏ và có thể sử dụng được nhiều lần.

644 lượt đọc

Bài viết liên quan