......

Vinmec attended the 12th World Federation of Nuclear Medicine and Biology Conference program


April 2018, the 12th World Federation of Nuclear Medicine and Biological Medicine Conference in Melbourne, Australia, on this occasion, Vinmec Times City International General Hospital sent doctors to participate in order to improve the quality of life. professional knowledge and skills.

The course took place from April 20, 2018 to April 24, 2018.
Doctors participating in the training: Doctor, Doctor Duong Duc Binh - Doctor of Nuclear Medicine, Department of Diagnostic Imaging and Nuclear Medicine - Vinmec Times City International General Hospital.
Dương Đức Bình
Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Đức Bình

Organizer: World Federation of Nuclear Medicine and Biology.
Training location: Melbourne, Australia.
Trainer: Professor Andrew M. Scott - President of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology.
Form of training: World conference.
Content of training:
Report on research topic Attend training sessions and other research reports.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý Khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đăng ký lịch trực tuyến TẠI ĐÂY. Tải ứng dụng độc quyền MyVinmec để đặt lịch nhanh hơn, theo dõi lịch tiện lợi hơn!

3 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan