......

Test on whooping cough in adults


Whooping cough is an acute infectious disease with the ability to spread quickly through the respiratory tract, the disease can occur at any age, but is most common and dangerous in the newborn group. Actively learning to detect and treat diseases early helps to prevent disease effectively and limit dangerous complications.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

9 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan