......

Quiz: How to have a sunny smile?


Grandparents say "the tooth, the hair is the root of man". Accordingly, a beautiful face cannot be without a bright smile with strong and shiny teeth. Fortunately, this can be achieved from a simple daily oral care routine. However, do you know enough how to have a sunny smile?

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

20 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan