......

Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng

Hình ảnh Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng

Tổng quan về Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng

  • Tên khoa học: Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng

  • Tên thường gọi: Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng là đưa các thuốc đặc trị vào khoang ngoài màng cứng giúp thuốc ngấm trực tiếp vào rễ thần kinh bị chèn ép mang lại hiệu quả chống viêm, giảm đau cao nhất với liều thuốc thấp nhất.