......

Trao đổi oxy qua màng tế bào (ECMO)

Hình ảnh Trao đổi oxy qua màng tế bào (ECMO)

Tổng quan về Trao đổi oxy qua màng tế bào (ECMO)

  • Tên khoa học: Trao đổi oxy qua màng tế bào

  • Tên thường gọi: Liệu pháp ECMO

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể là một kỹ thuật hỗ trợ tạm thời chức năng tim phổi bởi một hệ thống tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân được kết nối với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể bao gồm màng oxy hóa máu thông qua hệ thống bơm máu. Hệ thống này sẽ hỗ trợ phổi và/hoặc tim trong thời gian chờ phục hồi hoặc chuẩn bị cho việc ghép tim phổi.

Liệu pháp ECMO (phổi nhân tạo) là kỹ thuật được thực hiện bằng cách lấy máu từ tĩnh mạch trung tâm đi qua màng trao đổi oxy rồi trở về tĩnh mạch trung tâm khác qua hệ thống bơm nhằm hỗ trợ cho phổi trong thời gian tổn thương nặng.