......

Soi buồng tử cung với dung dịch Sorbitol 3%

Hình ảnh Soi buồng tử cung với dung dịch Sorbitol 3%

Tổng quan về Soi buồng tử cung với dung dịch Sorbitol 3%

  • Tên khoa học: Soi buồng tử cung với dung dịch Sorbitol 3%

  • Tên thường gọi (nếu có): Soi buồng tử cung (soi BTC)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Soi buồng tử cung (soi BTC) là một thủ thuật đưa ống soi gắn camera vào buồng tử cung để chẩn đoán (soi buồng tử cung chẩn đoán) hoặc để làm các thủ thuật trong buồng tử cung (soi buồng tử cung phẫu thuật), cho phép bác sĩ có thể nhìn bên trong buồng tử cung (BTC) để chẩn đoán và điều trị nguyên nhân như: dính buồng tử cung, u xơ dưới niêm mạc tử cung, polyp tử cung.... Soi buồng tử cung với dung dịch  Sorbitol 3% sẽ làm căng giãn buồng tử cung, giúp cho quá trình thực hiện thủ thuật diễn ra thuận lợi và an toàn hơn.