......

Sinh thiết thận ghép sau ghép thận dưới hướng dẫn của siêu âm

Hình ảnh Sinh thiết thận ghép sau ghép thận dưới hướng dẫn của siêu âm

Tổng quan về Sinh thiết thận ghép sau ghép thận dưới hướng dẫn của siêu âm

  • Tên khoa học: Sinh thiết thận ghép sau ghép thận dưới hướng dẫn của siêu âm

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Sinh thiết thận dưới siêu âm dùng kim sinh thiết thận lấy một mẫu mô nhỏ từ thận dưới hướng dẫn của siêu âm để kiểm tra dưới kính hiển vi giúp cho chẩn đoán, điều trị và tiên lương bệnh được chính xác hơn bệnh.

Sinh thiết thận là một thủ tục để loại bỏ một mảnh nhỏ của mô thận để nó có thể được kiểm tra dưới kính hiển vi để có dấu hiệu thiệt hại hoặc bệnh tật.

Bác sĩ có thể đề nghị sinh thiết thận nếu xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, kỹ thuật hình ảnh không cung cấp đủ thông tin để chẩn đoán một vấn đề thận. Sinh thiết thận cũng có thể được sử dụng để xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh thận hoặc để tìm hiểu nếu đang điều trị bệnh thận. Có thể cần một quả thận sinh thiết nếu đã có một ca ghép thận không hoạt động đúng.

Hầu hết các mẫu sinh thiết thận được thực hiện bằng cách chèn một kim nhỏ qua da. Trong thủ thuật này, một thiết bị hình ảnh giúp hướng dẫn các kim vào một quả thận để loại bỏ mô.