......

Sinh thiết da, niêm mạc

Hình ảnh Sinh thiết da, niêm mạc

Tổng quan về Sinh thiết da, niêm mạc

Tên khoa học: Sinh thiết da, niêm mạc

Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Sinh thiết da và niêm mạc là thủ thuật nhằm lấy một mảnh da hay niêm mạc kích thước từ 2 đến 5mm để phục vụ cho xét nghiệm mô bệnh học giúp chẩn đoán xác định các bệnh da và niêm mạc. Với kỹ thuật này, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ dạng bút nhỏ có kích thước 2mm, 3mm, 4mm bấm lấy một mẫu sinh thiết trên da, sau đó khâu lại bằng một mũi khâu. Đây là phương pháp sinh thiết da phổ biến tại các nước phát triển.