......

Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS)

Hình ảnh Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS)

Tổng quan về Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS)

  • Tên khoa học: Siêu âm trong lòng mạch (IVUS - IntraVascular UltraSound – IVUS)

  • Tên thường gọi (nếu có): Siêu âm trong lòng động mạch vành

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Siêu âm trong lòng động mạch vành (IntraVascular UltraSound – IVUS) là một trong những tiến bộ của tim mạch can thiệp, dùng đầu dò siêu âm gắn ở đầu ống thông đưa vào trong lòng động mạch vành để khảo sát chính xác mức độ tổn thương động mạch vành, hình ảnh và bản chất mảng xơ vữa, đo đạc được chính xác diện tích lòng mạch hẹp, diện tích và thể tích mảng xơ vữa...  

IVUS là một biện pháp chẩn đoán bổ sung cho chụp động mạch vành, giúp bác sĩ can thiệp có quyết định điều trị chính xác hơn.