......

Sàng lọc sơ sinh mở rộng

Hình ảnh Sàng lọc sơ sinh mở rộng

Tổng quan về Sàng lọc sơ sinh mở rộng

Tên khoa học: Sàng lọc sơ sinh mở rộng

Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

  • Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh là các xét nghiệm được thực hiện ở trẻ sơ sinh nhằm sàng lọc sớm các bệnh lý và rối loạn chuyển hóa từ đó có hướng điều trị kịp thời nhằm hạn chế các rối loạn về thể chất và tinh thần, giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh và giảm thiểu gánh nặng cho gia đình và xã hội.