......

PET/CT chẩn đoán khối u, bệnh tự kỷ với 18FDG

Hình ảnh PET/CT chẩn đoán khối u, bệnh tự kỷ với 18FDG

Tổng quan về PET/CT chẩn đoán khối u, bệnh tự kỷ với 18FDG

Tên khoa học: PET/CT chẩn đoán khối u, bệnh tự kỷ với 18FDG

Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

PET/CT là sự kết hợp của 2 phương pháp PET và CT để mang lại một hình ảnh lý tưởng cho phép các bác sĩ chẩn đoán sớm, toàn diện các tổn thương bệnh lý từ đó quyết định các phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Tiêm 18FDG tĩnh mạch, dùng máy PET/CT để ghi sự hấp thu, phân bố hoạt độ phóng xạ trong cơ thể người bệnh sẽ thu được hình ảnh tổn thương u và di căn trong toàn thân có sự tăng hấp thu thuốc phóng xạ bất thường.