......

Nội soi phế quản dưới gây mê

Hình ảnh Nội soi phế quản dưới gây mê

Tổng quan về Nội soi phế quản dưới gây mê

Tên khoa học: Nội soi phế quản dưới gây mê

Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Nội soi phế quản dưới gây mê là thủ thuật thăm khám bên trong cây phế quản nhờ một ống soi. Đây là một kỹ thuật chẩn đoán, điều trị quan trọng trong chuyên ngành hô hấp.

Vai trò: mô tả tổn thương giải phẫu bên trong của cây phế quản. Thông qua bệnh phẩm lấy được để chẩn đoán: xác định, nguyên nhân, phân biệt, tiên lượng bệnh, ngoài ra còn tiến hành các thủ thuật điều trị.

Nội soi phế quản dưới gây mê được thực hiện ở những người bệnh quá lo lắng, người bệnh ho, kích thích nhiều hoặc trong thủ thuật đòi hỏi phải can thiệp kéo dài.