......

Nội soi ống mềm phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản

Hình ảnh Nội soi ống mềm phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản

Tổng quan về Nội soi ống mềm phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản

  • Tên khoa học: Nội soi ống mềm phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản

  • Tên thường gọi: Nội soi ống mềm phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Nội soi ống mềm phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản là thủ thuật thăm khám bên trong cây phế quản nhờ một ống soi. Đây là một kỹ thuật chẩn đoán, điều trị quan trọng trong chuyên ngành phổi học. Nội soi phế quản sinh thiết xuyên thành là qua nội soi lấy bệnh phẩm ở nhu mô phổi tổn thương.