......

Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao

Hình ảnh Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao

Tổng quan về Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao

  • Tên khoa học: Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật được sử dụng để phát hiện những tổn thương ở thực quản, dạ dày giúp can thiệp cầm máu khi bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa.