......

Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ

Hình ảnh Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ

Tổng quan về Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ

  • Tên khoa học: Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ

  • Tên thường gọi: Điện tâm đồ

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Phương pháp thăm dò không chảy máu được sử dụng để phát hiện những tình trạng thiếu hụt cung cấp máu cho cơ tim khi tăng nhu cầu tưới máu bằng các biện pháp gây tiêu thụ thêm năng lượng có chuẩn hóa và cụ thể hóa biểu hiện các triệu chứng lâm sàng và thay đổi điện tim, siêu âm hoặc đồng vị phóng xạ.